Jaarverslag


Jaarverslag en financiëel overzicht 2020 Stichting Skarsterlan-Roemenië

Jaarverslag 2020:  


Sinds 1991 heeft de stichting, met hulp van veel vrijwilligers, de door gulle gevers van
hulpgoederen en voedselpakketten naar Roemenië kunnen transporteren. Sinds enkele jaren beperkt de stichting zich in het financieel ondersteunen van de projecten zusterstichting Civitas Mediensis in de stad Mediaş waarmee de gemeente De Fryske Marren een vriendschapsband mee heeft. Om deze ondersteuning mogelijk te maken is de stichting afhankelijk van donaties en t/m 2019 de opbrengst van de tweedehands winkel.


Projecten in Roemenië

De meeste projecten in Roemenië vinden binnen de geldende Corona-maatregelen plaats en worden door onze zusterstichting Civitas Mediensis verzorgd. Met donaties vanuit de Roemeense samenleving kan men de projecten financieren. De bijdrage van onze stichting van € 7.000,00 is een aanvulling hierop.


Voedsel en maaltijd verstrekking

In overleg met Civitas Mediensis maken we het mogelijk om in Mediaş en Micasasă voedselpakketten € 10,00 te maken en daarnaast maaltijden aan te bieden.


Medische- en maatschappelijke hulp

In Mediaş kunnen veel kinderen en volwassenen geholpen worden met medische kosten die niet vergoed worden. Daarnaast kan een aantal gezinnen, waar om wat voor redenen, geholpen worden met maatschappelijke hulp zoals bij: dreigende huisuitzetting afsluiting van energievoorzieningen of anderszins.


Studiefonds

Samen met onze zusterstichting hebben we een studiefonds van waaruit kinderen uit arme gezinnen de mogelijkheid wordt geboden om de middelbare school af te ronden. Ook dit jaar was het weer mogelijk om ongeveer 50 kinderen van deze mogelijkheid gebruik te laten maken.


Ouderen

Wekelijks worden vele eenzame ouderen door de stichting Civitas Mediensis en haar vrijwilligers bezocht en geholpen met: voedsel, medische hulp, incontinentiemateriaal voor bedlegerige patiënten en voor contact met de buitenwereld.


Mensen met beperkingen

Zij kunnen terecht bij Speranţa, een zelfstandig geworden sociaal werkvoorzieningsproject, waar men een dagprogramma kan volgen of een traject om binnen het bedrijfsleven aan de slag te kunnen komen. Speranţa biedt daarnaast de mogelijkheid voor een dagprogramma aan de jong volwassenen met ernstige beperkingen uit het naastgelegen nacht- en dag voorziening. Het project kan gebruik maken van de expertise van de sociale werkvoorziening Empatec in Sneek. In beperkte mate draagt onze stichting een steentje bij in de mogelijkheid tot vieringen en voedselvoorziening.


Overige activiteiten

Stichting Civitas Mediensis organiseert jaarlijks weekenden en andere activiteiten voor kinderen met een beperking in thuissituaties. Daarnaast wordt er hulp geboden aan het ziekenhuis, verpleeghuis en het huis voor ouderen in Biertan.


Het bestuur 2020

voorzitter: Meint Jelsma, Joure

secretaris: Ineke Lobregt, Joure

penningmeester: Dries Swart, Joure

winkel en depot: Rie Oostwoud, Rotstergaast

Marie Otter, Joure