Jaarverslag

Stichting Skarsterlan -Roemenië helpt kansarme mensen in Medias


Jaarverslag en financiëel overzicht 2019 Stichting Skarsterlan-Roemenië

Jaarverslag 2019:  

Sinds 1991 heeft de stichting, met hulp van veel vrijwilligers, de door gulle gevers van hulpgoederen en voedselpakketten naar Roemenië kunnen transporteren. Sinds enkele jaren beperkt de stichting zich in het financieel ondersteunen van de projecten zusterstichting Civitas Mediensis in de stad Mediaş waarmee de gemeente De Fryske Marren een vriendschapsband mee heeft. Om deze ondersteuning mogelijk te maken is de stichting afhankelijk van donaties en de opbrengst van de tweedehands winkel aan de Krim 1 te Joure welke door vrijwilligers wordt gerund.


Winkel en kleding:                                                                                                                                 

De winkel aan de Krim 1 te Joure voldoet nog steeds aan een behoefte om kleding en andere kleinere artikelen tegen een aantrekkelijke prijs te kunnen kopen. Met de opbrengst van de winkel en daarnaast de donaties is de stichting in staat om projecten in Roemenië te ondersteunen.                            

Per 1 december 2019 is er een eind gekomen aan de winkelactiviteiten. In al die jaren was er een trouwe klantenkring ontstaan en heeft deze activiteit ook veel voor de klanten kunnen betekenen maar door het gebrek aan vrijwilligers was het niet langer mogelijk deze activiteit doorgang te laten vinden.


Projecten in Roemenië:                                                                                                                       

De projecten in Roemenië worden geheel door onze zusterstichting Civitas Mediensis verzorgd. Met donaties vanuit de Roemeense samenleving  kan men de projecten financieren. De bijdrage van onze stichting van € 9.000,00 is een aanvulling hierop. 


Voedsel en maaltijd verstrekking:                                                                                                         

In overleg met Civitas Mediensis maken we het mogelijk om in Mediaş en Micasasă voedselpakketten  € 10,00 te maken en daarnaast maaltijden aan te bieden.


Medische- en maatschappelijke hulp:                                                                                                     

In Mediaş kunnen veel kinderen en volwassenen geholpen worden met medische kosten die niet vergoed worden. Daarnaast kan een aantal gezinnen, waar om wat voor redenen, geholpen worden met maatschappelijke hulp zoals bij: dreigende huisuitzetting afsluiting van energievoorzieningen of anderszins.


Studiefonds:                                                                                                                                   

Samen met onze zusterstichting hebben we een studiefonds van waaruit kinderen uit arme gezinnen de mogelijkheid wordt geboden om de middelbare school af te ronden. Ook dit jaar was het weer mogelijk om ongeveer 50 kinderen van deze mogelijkheid gebruik te laten maken.


Ouderen:                                                                                                                                    

Wekelijks worden vele eenzame ouderen door de stichting Civitas Mediensis en haar vrijwilligers bezocht en geholpen met: voedsel, medische hulp, incontinentiemateriaal voor bedlegerige patiënten  en voor contact met de buitenwereld.


Mensen met beperkingen:                                                                                                                      

Zij kunnen terecht bij Speranţa, een zelfstandig geworden sociaal werkvoorzieningsproject, waar men een dagprogramma kan volgen of een traject om binnen het bedrijfsleven aan de slag te kunnen komen. Speranţa biedt daarnaast de mogelijkheid  voor een dagprogramma aan de jong volwassenen met ernstige beperkingen uit het naastgelegen nacht- en dag voorziening. Het project kan gebruik maken van de expertise van de sociale werkvoorziening Empatec in Sneek. In beperkte mate draagt onze stichting een steentje bij in de mogelijkheid tot vieringen en voedselvoorziening.


Overige activiteiten:                                                                                                                           

Stichting Civitas Mediensis organiseert jaarlijks weekenden en andere  activiteiten voor kinderen met een beperking in thuissituaties. Daarnaast wordt er hulp geboden aan het ziekenhuis, verpleeghuis en het huis voor ouderen in Biertan.Stichting Skarsterlan - Roemenië, Secretaris: Ineke Lobregt, Koningin Julianalaan 44, 8501 HS Joure