Anbi-info

Stichting Skarsterlan -Roemenië helpt kansarme mensen in Medias

ANBI - informatie:

Officiële naam:

Stichting Actie-Komité Skarsterlan-Roemenie


Publiek bekende naam:

Stichting Skarsterlân-Roemenië

 

KvK nummer:

41003914

 

Fiscaal nummeer:

8025 51 555

 

Secretariaat:

I. Lobregts

Koningin Julianalaan 44

8501 HS Joure

 

E-mail: info@stichtingskarsterlanroemenie.nl


Doelstelling volgens de statuten: Artikel 2:

-------De stichting heeft ten doel: het verlenen van hulp aan de bevolking van Roemenië in de meest ruime zin, zowel in materiële als in Immateriële zin, het stimuleren van de uitwisseling van kennis en vaardigheden, onder meer door het laten afleggen van bezoeken door inwoners van Skarsterlân en Roemenië aan elkaar over en weer , en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. --------

 

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter : dhr. M. Jelsma

Secretaris : mevr. I. Lobregt - V.d. Wijk

Penningmeester: dhr. A.J. Swart

lid: mevr. R. Oostwoud

lid: Marie Otter

 

Beloningsbeleid:

De Stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers, die geen beloning ontvangen

 

Jaarverslagen:

Beleidsplan: klik hier

Het jaarverslag: Klik hier

Financieel overzicht: klik hier

Stichting Skarsterlan - Roemenië, Secretaris: Ineke Lobregt, Koningin Julianalaan 44, 8501 HS Joure