Financiëel overzicht

Stichting Skarsterlan -Roemenië helpt kansarme mensen in Medias


Financiëel overzicht 2019 Stichting Skarsterlan-Roemenië


Financiëel overzicht 2019:  


Balans per 31 december 2019 (na verwerking v.h. resultaat)


Activa

Liquide middelen                                                   15.459

                                                                           15.459


Passiva

Stichtingsvermogen

01-01                                                   20.085

Exploitatieresultaat                                 -4.626

31-12                                                                  15.459

                                                                           15.459


Winst- en verliesrekening over 2019


Opbrengsten donaties in Nederland         2.285

Kosten projecten in Roemenie                 9.000

                                                                            -6.715

Opbrengsten exploitatie "De Krim"          7.149

Kosten exploitatie "De Krim"                   2.316

                                                                             4.833

Reis- en transportkosten                        1.370

Algemene kosten                                   1.374

                                                                           -2.744

Exploitatieresultaat                                             -4.626   

Stichting Skarsterlan - Roemenië, Secretaris: Ineke Lobregt, Koningin Julianalaan 44, 8501 HS Joure