Beleid

Stichting Skarsterlan -Roemenië helpt kansarme mensen in Medias


Beleidsplan van de stichting Aktie-Komité Skarsterlân-Roemenië 2019-2021

 

Het werk dat de instelling doet:

De stichting Skarsterlân-Roemenië is een charitatieve stichting. De stichting voert haar werkzaamheden uit in Roemenië, in de stad Mediaş en omgeving.

Vanaf de oprichting van de stichting is het beleid erop gericht om de uitvoering van het werk in Mediaş te laten plaatsvinden door mensen die aldaar bekend zijn met de samenleving en de noden die er zijn.

In 1993 is in Mediaş de stichting Civitas Mediensis opgericht. Deze stichting is de zusterstichting van de stichting Skarsterlân-Roemenië.

Het beleid is dat de stichting Civitas Mediensis de werkzaamheden in Medias en omgeving uitvoert. Deze stichting doet voorstellen over de projecten.

M.b.t. het uitvoeren van de projecten wordt door de beide stichtingen gezamenlijk besloten.

De communicatie tussen de beide stichtingen gaat gedurende het jaar via de mail. Jaarlijks brengt een delegatie van het bestuur een werkbezoek aan Medias. Tijdens het werkbezoek worden projecten bezocht en geëvalueerd. De stichtingen werken op projectmatige basis.

Jaarlijks maakt de stichting Skarsterlân-Roemenië op hun website een jaaroverzicht waarin alle projecten die de stichting van een geldelijke bijdrage voorziet worden opgenomen.

 

De manier waarop de instelling geld verwerft:

In de loop der jaren heeft de stichting Skarsterlân-Roemenië een groot bestand van donateurs opgebouwd. Met hulp van de bijdragen van de donateurs en de inkomsten uit de tweedehands-kleding kan de stichting de komende jaren diverse projecten blijven ondersteunen.

Het beleid van de stichting Skarsterlân-Roemenië is er vanaf het begin op gericht dat haar zusterstichting in Mediaş eveneens geld inzamelt om aan de gezamenlijke projecten te kunnen bijdragen. In de toekomst moet de stichting in Medias de projecten zelfstandig kunnen voortzetten.

De stichting Civitas verkrijgt haar inkomsten via donateurs en een jaarlijks groot charitatief bal in de stad Medias.

 

Het beheer van het vermogen:

Het beheer van de financiën is in handen van de penningmeester van de stichting.

In februari van elk jaar presenteert de penningmeester de jaarrekening aan het bestuur van de stichting.

 

Besteding van het vermogen:

De besteding van het vermogen wordt uitsluitend besteed aan de projecten in Medias en omgeving.

 

De stichting verleent een bijdrage aan de volgende projecten:

  • Medische en maatschappelijke hulpverlening.
  • Voedselpakketten aan hulpbehoevenden in Mediaş en Micǎsasa
  • Hulpverlening aan thuiswonende hulpbehoevende ouderen en gehandicapten.
  • Incidentele hulp aan verzorgingshuizen in Biertan, het verpleeghuis en het ziekenhuis in Mediaş.
  • Studie toelagen voor kinderen uit het voortgezet onderwijs in Medias.
  • Voor bovenstaande activiteiten draagt de stichting Skarsterlân-Roemenië jaarlijks € 9000,00 bij.

 

Vastgesteld d.d. 9 oktober 2019

Stichting Skarsterlan - Roemenië, Secretaris: Ineke Lobregt, Koningin Julianalaan 44, 8501 HS Joure