Mica Sasa Bijen-project

Mica Sasa, een klein dorpje

Mica Sasa is een klein dorp ongeveer 30 kilometer van Medias. Samen met onze zusterstichting hebben we al jaren contact in dit dorp met de overheid (de burgemeester) maar ook met een aantal instellingen (school, de artsenpost) en inwoners.

Het is een actief dorp waar overheid en inwoners elkaar vertrouwen en gezamenlijk proberen het dorp leefbaarder te maken. Jaren is gezamenlijk gewerkt aan een fatsoenlijke watervoorziening en riolering, waarbij ook vele inwoners de handen uit de mouwen gestoken hebben.

Voorts is er met veel inspanning een dorpshuis gebouwd. Via een sponsor hebben de inwoners een partij hout gekregen waarvan meubels en kasten gemaakt kunnen worden voor het dorpshuis en de school. De plaatselijke timmerman wil de meubels en kasten maken. Wij hebben het dorp een bijdrage in geld gegeven om dit project verder te realiseren.

 

Bijenproject

Toen we enkele jaren geleden dit dorp bezochten ontmoetten wij een jongeman die heel gemotiveerd leek om een eigen bedrijfje te beginnen. Hij dacht hierbij aan het kweken van tomaten en paprika’s. Hiervoor moest hij een waterpomp hebben.

Een van onze bestuursleden zag er wel wat in en zou hem sponsoren voor de aanschaf van de pomp. Na een jaar bezochten we het dorp opnieuw en waren benieuwd wat er nu tot stand gebracht was. Het bleek dat hij zich in dat jaar had toegelegd op het zelf maken van bijenkasten en het houden van bijen. Hij had op dat moment 25 kasten gerealiseerd maar moet om er enig bestaan in te vinden wel naar 150 kasten.

Wij zochten in Nederland mensen die garant wilden staan zodat hij een lening kon nemen om het project verder te ontwikkelen. Deze mensen waren snel gevonden. Inmiddels enkele jaren verder nadert hij zijn doel. Er zijn inmiddels 150 bijenkasten gemaakt maar er moeten nog een aantal bijenvolken bijkomen.