Voedselpakketten

Geen kerstpakketten meer, maar maaltijden aanbieden

Kerstpakketten zoals in het verleden worden niet meer gemaakt. Gedurende het hele jaar blijft onze stichting voedselpakketten verstrekken aan mensen die dit hard nodig hebben. U moet daarbij denken aan alleenstaande ouderen en alleenstaande ouders met kinderen. Ook zorgt onze stichting in Medias ervoor dat in noodgevallen maaltijden kunnen worden aangeboden. Verder is het voedsel in de tehuizen (verpleeghuis en verzorgingshuis) niet optimaal en kunnen de bewoners nog wel wat extra vitamines gebruiken.

 

Uw financiële ondersteuning is hard nodig

Help en steun met een gift voor het voedselpakket: U kunt uw bijdrage overmaken op:

bankrekening NL42 RABO 0124715400 ten name van de stichting Skarsterlân-Roemenie, penningmeester dhr. A.J. Swart te Joure.

Onze stichting heeft het ANBI keurmerk hetgeen betekent dat u uw giften kunt aftrekken van de belasting.

Ga naar projectenpagina

Ga naar pagina jaarverslag 2017