Charity Ball georganiseerd door Civitas Mediensis in Mediaş.

Charity Ball georganiseerd door Civitas Mediensis in Mediaş


Burgemeesters, politici, partijleiders, managers en in het algemeen iedereen die zaterdagavond wilde financieel bij te dragen aan de ontwikkeling van toekomstige charitatieve activiteiten werden gepresenteerd op een restaurant in Medias, uit de achttiende editie van de Charity Ball wonen georganiseerd door de Civitas Mediensis Association. Intentie om fondsen te werven voor een aantal toekomstige programma's aan personen in nood te helpen was de belangrijkste reden dat heeft geleid tot het besluit van het bestuur van de vereniging Medias organiseren prom beslissing. En de bedoeling uiteindelijk bleek een mogelijk geïnspireerd tienduizenden dollars geschonken Civitas Association Mediensis door gasten. "Dit charity event is een traditie, zelfs voor georganiseerd 18 jaar onafgebroken. Elk jaar, tijdens deze periode, organiseren we deze bal, die als hoofddoel heeft geld in te zamelen voor het uitvoeren van sociale, educatieve en culturele acties. Ik wil zeggen dat we zijn erg blij dat jaar na jaar, dit evenement heeft een groeiend succes, zowel vanwege de vrijwilligers die verantwoordelijk is voor het organiseren van de prom, en de mensen zijn uitgenodigd en hier zien we dat meer veel middeleeuwse mensen staan ​​open voor dergelijke acties. De gasten weten dat ze door deel te nemen aan dit evenement iets goeds doen en we hopen dat we na zo veel jaren hun vertrouwen hebben gewonnen. We hebben daarom, jongeren die willen deelnemen aan dit goede doel evenement, "zei Eva Ciuciună ons, de voorzitter van Civitas Mediensis. met als voornaamste doel geld in te zamelen voor het uitvoeren van sociale, educatieve en culturele acties. Ik wil zeggen dat we zijn erg blij dat jaar na jaar, dit evenement heeft een groeiend succes, zowel vanwege de vrijwilligers die verantwoordelijk is voor het organiseren van de prom, en de mensen zijn uitgenodigd en hier zien we dat meer veel middeleeuwse mensen staan ​​open voor dergelijke acties. De gasten weten dat ze door deel te nemen aan dit evenement iets goeds doen en we hopen dat we na zo veel jaren hun vertrouwen hebben gewonnen. Dat is waarom ze willen deelnemen aan dit liefdadigheidsbal, "zei Eva Ciuciuna, voorzitter van de Civitas Mediensis Association. met als voornaamste doel geld in te zamelen voor het uitvoeren van sociale, educatieve en culturele acties. Ik wil zeggen dat we zijn erg blij dat jaar na jaar, dit evenement heeft een groeiend succes, zowel vanwege de vrijwilligers die verantwoordelijk is voor het organiseren van de prom, en de mensen zijn uitgenodigd en hier zien we dat meer veel middeleeuwse mensen staan ​​open voor dergelijke acties. De gasten weten dat ze door deel te nemen aan dit evenement iets goeds doen en we hopen dat we na zo veel jaren hun vertrouwen hebben gewonnen. Dat is waarom ze willen deelnemen aan dit liefdadigheidsbal, "zei Eva Ciuciuna, voorzitter van de Civitas Mediensis Association. Ik wil zeggen dat we zijn erg blij dat jaar na jaar, dit evenement heeft een groeiend succes, zowel vanwege de vrijwilligers die verantwoordelijk is voor het organiseren van de prom, en de mensen zijn uitgenodigd en hier zien we dat meer veel middeleeuwse mensen staan ​​open voor dergelijke acties. De gasten weten dat ze door deel te nemen aan dit evenement iets goeds doen en we hopen dat we na zo veel jaren hun vertrouwen hebben gewonnen. Dat is waarom ze willen deelnemen aan dit liefdadigheidsbal, "zei Eva Ciuciuna, voorzitter van de Civitas Mediensis Association. Ik wil zeggen dat we zijn erg blij dat jaar na jaar, dit evenement heeft een groeiend succes, zowel vanwege de vrijwilligers die verantwoordelijk is voor het organiseren van de prom, en de mensen zijn uitgenodigd en hier zien we dat meer veel middeleeuwse mensen staan ​​open voor dergelijke acties. De gasten weten dat ze door deel te nemen aan dit evenement iets goeds doen en we hopen dat we na zo veel jaren hun vertrouwen hebben gewonnen. Dat is waarom ze willen deelnemen aan dit liefdadigheidsbal, "zei Eva Ciuciuna, voorzitter van de Civitas Mediensis Association. maar ook van de mensen die worden uitgenodigd en hier zien we dat steeds meer Medesianen openstaan ​​voor dergelijke acties. De gasten weten dat ze door deel te nemen aan dit evenement iets goeds doen en we hopen dat we na zo veel jaren hun vertrouwen hebben gewonnen. Dat is waarom ze willen deelnemen aan dit liefdadigheidsbal, "zei Eva Ciuciuna, voorzitter van de Civitas Mediensis Association. maar ook van de mensen die worden uitgenodigd en hier zien we dat steeds meer Medesianen openstaan ​​voor dergelijke acties. De gasten weten dat ze door deel te nemen aan dit evenement iets goeds doen en we hopen dat we na zo veel jaren hun vertrouwen hebben gewonnen. Dat is waarom ze willen deelnemen aan dit liefdadigheidsbal, "zei Eva Ciuciuna, voorzitter van de Civitas Mediensis Association.
Mediensis Civitas Association wordt erkend voor charitatieve activiteiten in de gemeente Tarnava Mare uitgevoerd, maar ook in sommige naburige dorpen Medias. Vorig jaar werd verspreid 1.000 voedselpakketten aan inwoners van Medias en op sommige plaatsen in het noorden, niet vergeten ook bejaarden uit twee verpleeghuizen in Biertan. Ook ondersteunt de middeleeuwse vereniging via haar eigen beurzenprogramma verschillende middelbare scholieren in de stad, die zorgdragen voor nog oudere, ziekere en extreem lage inkomens. Last but not least heeft Civitas Mediensis het Gemeentelijk Ziekenhuis in de stad financieel gesteund en verschillende culturele en sociale acties voor kinderen georganiseerd.

Door Google vertaald uit het Roemeens. Hieronder de originele Roemeense tekts:

Edili, politicieni, şefi de partide, manageri şi în general orice persoană care a dorit să contribuie financiar pentru derularea unor viitoare activităţi caritabile au fost prezente sâmbătă seara la un restaurant din Mediaş, pentru a participa la a XVIII-a ediţie a Balului de caritate organizat de Asociaţia Civitas Mediensis. Intenţia de a colecta fonduri pentru unele programe viitoare de ajutorare a persoanelor aflate în dificultate a fost principalul considerent care a stat la baza deciziei luate de conducerea asociaţiei medieşene în privinţa organizării balului. Iar intenţia s-a dovedit până la urmă a fi una cât se poate de inspirată, zeci de mii de lei fiind donaţi Asociaţiei Civitas Mediensis de către invitaţi. „Acest bal de caritate este deja o tradiţie, fie şi pentru faptul că este organizat de 18 ani, neîntrerupt. În fiecare an, în această perioadă, organizăm acest bal, care are drept scop principal colectarea unor sume de bani pentru derularea unor acţiuni sociale, educaţionale şi culturale. Vreau să vă spun că ne bucurăm foarte mult de faptul că de la an la an, această manifestare are un tot mai mare succes, atât datorită voluntarilor care se ocupă de organizarea balului, dar şi a persoanelor care sunt invitate şi aici vedem că tot mai mulţi medieşeni sunt cu sufletul deschis pentru asemenea acţiuni. Invitaţii ştiu că prin participarea la acest eveniment fac un lucru bun şi încetul cu încetul, după atâţia ani, sperăm că le-am câştigat încrederea. Tocmai de accea, dânşii doresc să participe la acest bal de caritate”, ne-a spus Eva Ciuciună, preşedintele Asociaţiei Civitas Mediensis. 
Asociaţia Civitas Mediensis este recunoscută pentru activităţile caritabile derulate în municipiul de pe Târnava Mare, dar şi în unele comune învecinate Mediaşului. Astfel, anul trecut au fost distribuite peste 1.000 de pachete cu alimente pentru locuitorii din Mediaş şi unele localităţi din zona de nord, nefiind uitaţi nici vârstnicii de la două cămine de bătrâni din Biertan. De asemenea, asociaţia medieşeană sprijină printr-un program propriu de burse mai mulţi liceeni din oraş, având în îngrijire şi mai mulţi bătrâni bolnavi şi cu venituri extrem de mici. Nu în ultimul rând, Civitas Mediensis a sprijinit financiar şi Spitalul Municipal din oraş, otganizând în acelaşi timp şi diferite acţiuni culturale si sociale pentru copii.