Mensen met beperkingen 2017

Zij kunnen terecht bij Phoenix Speranţa, een zelfstandig geworden sociaal werkvoorzieningsproject, waar men een dagprogramma kan volgen of een traject om binnen het bedrijfsleven aan de slag te kunnen komen. Speranţa biedt daarnaast de mogelijkheid  voor een dagprogramma aan de jong volwassenen met ernstige beperkingen uit het naastgelegen nacht- en dag voorziening. Het project kan gebruik maken van de expertise van de sociale werkvoorziening Empatec in Sneek. In beperkte mate draagt onze stichting een steentje bij in de mogelijkheid tot vieringen en voedselvoorziening.

Terug